La Política de Privadesa de Natana Cosmetics S.L. regula l'obtenció, utilització i forma de processament de dades personals facilitades pels usuaris a la nostra web www.natanacosmetics.com o durant el procés de compra dels nostres productes a través d'aquesta. Així mateix, d'aquells facilitats a qualsevol dels entorns d'internet i xarxes socials on la nostra empresa opera.

És mitjançant els diferents formularis que apareixen a la nostra web que els usuaris accepten la inclusió i el tractament de les dades que proporcionen en un tractament de caràcter personal que realitza Natana Cosmetics S.L. i que sens dubte l'usuari podrà exercir els drets segons el que s'exposa a la present política de privadesa.

Tots els textos legals es troben inclosos a la nostra web a disposició dels interessats o usuaris. Això no obstant, aquests textos podran ser modificats i/o actualitzats per Natana Cosmetics S.L. dins de la legalitat vigent.

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

NATANA COSMETICS S.L., és la figura jurídica responsable de la recollida i el processament de les dades personals en relació amb els serveis que presta.

NATANA COSMETICS S.L. es compromet a respectar i salvaguardar la privadesa de l'usuari i la seguretat de les seves dades.

NATANA COSMETICS S.L. amb oficines domiciliades a Barcelona (Espanya) 08025, Carrer Provença 385, 6a Planta E, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 2.899, Foli 18, Full número T-48.804, C.I.F. número B04979696, i adreça de correu electrònic hola@natanacosmetics.com, és el titular del lloc web www.natanacosmetics.com.

Quines dades personals recollim?

Dacord amb la normativa vigent, Natana Cosmetics S.L. (d'ara endavant NATANA) només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat, i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la llei.

A la nostra web només es tracten les dades facilitades pels usuaris amb la finalitat de mantenir-ne una relació comercial amb l'usuari i mantenir-lo al dia de la nostra activitat.

NATANA recomana que, abans d'introduir les dades en algun o alguns dels fulls de captació de dades de la web, siguin llegides detingudament aquesta política de privadesa, la política de cookies i l'avís legal a què podran adreçar-se a partir dels links de la nostra web.

Les dades recollides a la web són:

- Les Dades d'identificació que ens facilites voluntàriament quan t'inscrius a la nostra web, en el moment de la compra o previ: nom i cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon, edat, idioma i país des del qual interactues amb la web.
- Informació econòmica i transaccional (per exemple, forma de pagament, informació sobre compres, comandes, devolucions, etc.). Cal indicar que els pagaments dels nostres productes es gestionen a través d'una plataforma de pagament segur, per la qual cosa NATANA no recull cap dada personal d'aquesta naturalesa.
- Informació comercial (per exemple, si estàs subscrita a la nostra newsletter o dades sobre els teus gustos i preferències). Així mateix, recollim informació sobre les vostres visites a la nostra pàgina web, adreça IP del vostre dispositiu, data i hora d'accés. Per a més informació sobre aquest tractament consulteu la nostra Política de Cookies.
- Qualsevol dada que, de forma voluntària, ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic. hola@natanacosmetics.com.
- Aquelles dades obtingudes voluntàriament a partir d'una newsletter. productes. NATANA només tractarà les dades per resoldre la consulta, procedint després a esborrar-les, excepte si es tracta d'un usuari registrat.
- Qualsevol informació que, de forma voluntària, comparteixis públicament a les xarxes socials de NATANA. Aquesta informació estarà subjecta a la política de privadesa de la xarxa social en què es comparteixi, per la qual cosa et recomanem revisar la configuració de privadesa del teu perfil.

En cas que l'usuari ens faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment de els mateixos i es compromet a traslladar-li la informació continguda a la present Política de Privadesa, eximint a NATANA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Indicar que l'usuari és el responsable de l'autenticitat de les dades aportades, que siguin exactes, actuals i completes per a la finalitat que siguin aportats, assumint la responsabilitat dels danys i perjudicis, tant pel lucre cessant com pel dany emergent, que es poguessin generar per aquesta inexactitud o falsedat.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Com hem indicat les dades que es poden demanar de lusuari seran tractades amb la finalitat de mantenir una relació comercial amb lusuari. Depenent dels productes, serveis o funcionalitats dels quals vulguis gaudir a cada moment, necessitarem tractar unes dades o altres, que en general seran, segons el cas, les següents:

Per gestionar el registre d'alta com a usuari i poder adquirir els nostres productes a la nostra web. En qualsevol moment podràs cancel·lar el teu compte d'usuari registrat contactant amb nosaltres mitjançant hola@natanacosmetics.com
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic o altres mitjans de comunicació, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per NATANA i relacionades sobre els nostres productes i serveis, així com també dels seus col·laboradors o proveïdors amb què haguem assolit algun assenyat de promoció. Dir que, en aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Facilitar-te la informació sobre els nostres productes.
Per al desenvolupament, compliment i execució del contracte de compravenda
Contactar amb relació a actualitzacions o comunicacions informatives relacionades amb la compra.
Gestionar el pagament dels productes que compris independentment del mitjà de pagament utilitzat.
Activar els mecanismes necessaris per prevenir potencials fraus contra l'usuari i contra nosaltres.
Gestionar possibles devolucions;
Gestionar sol·licituds dinformació.
Gestionar informació de facturació i per posar a la disposició de l'usuari les factures de les compres realitzades
Garantir l'ús de funcionalitats com la compra, la gestió i l'ús de la targeta regal (gift card) o la targeta electrònica regal (e-gift card).
Per atendre sol·licituds o peticions a través dels canals d'Atenció al Client mitjançant el nostre correu electrònic de contacte hola@natanacosmetics.com o altres mitjans que NATANA vagi implementant i per als quals demanarà autorització d'ús.
Per a fins de Màrqueting:
Realitzar estudis estadístics
Realitzar estudis d'usabilitat i de qualitat per a la millora dels nostres serveis, entenent la manera com els usuaris interactuen amb la nostra web i poder fer millores.
Realitzar estudis de recerca sobre els nostres productes (test cosmètics, avaluació de les cures de la pell…)
Realitzar enquestes de qualitat i detectar millores. En algun cas, si fos rellevant, et demanarem autorització per fer pública la teva opinió i que aquesta sigui verificada.
Realitzar a terme accions promocionals. En participar en alguna acció promocional, ens autoritzes que tractem les dades que ens vas facilitar i les puguem comunicar a través de diversos mitjans com a xarxes socials o la pròpia web.
Difondre a la web oa través dels nostres canals a les xarxes socials, fotografies o imatges que hagis compartit de forma pública sempre que ens donis el teu consentiment.
Butlletins informatius i comunicacions comercials i xarxes socials:
NATANA podrà enviar butlletins informatius i comunicacions comercials a aquells usuaris que hagin atorgat prèviament el seu consentiment exprés per fer-ho. La informació dels butlletins i comunicacions esmentats consistirà en informació comercial i promocions, comunicació de producte o aquella informació que NATANA consideri rellevant per mantenir informat els seus registrats de l'activitat de l'empresa.

L'usuari tindrà la possibilitat de sol·licitar el cessament de l'enviament dels butlletins i comunicacions en els termes previstos a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, i de revocar el seu consentiment de forma unilateral, també en qualsevol moment, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: hola@natanacosmetics.com o donant-se de baixa directament al peu dels butlletins enviats a l'apartat “unsubscribe”.

NATANA utilitza les xarxes socials per publicitar els seus productes. En aquest sentit, en compartir les teves dades a les nostres xarxes socials, dónes consentiment exprés i ens autoritzes a reproduir-les i comunicar-les públicament en aquestes xarxes amb les finalitats abans expressades. Podràs revocar aquest consentiment en qualsevol moment, mitjançant l´enviament d´un correu electrònic a la següent adreça: hola@natanacosmetics.com. En cas de no voler compartir les vostres dades a través de les xarxes socials de NATANA, preguem s'abstingui de compartir-les.

En cas que NATANA necessiti tractar les dades de l'usuari amb finalitats diferents de les esmentades anteriorment, sol·licitarà el seu consentiment exprés per fer-ho, i que l'usuari podrà revocar en qualsevol moment de forma unilateral.

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades personals?

No es comunicaran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

NATANA no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta web, tret del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. Són entre d'altres: entitats financeres, entitats de detecció i prevenció del frau, proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de servei de logística, transport i entrega, proveïdors de serveis relacionats amb atenció al client, proveïdors i col·laboradors de serveis relacionats amb màrqueting i publicitat.

El web de NATANA podrà posseir enllaços, aplicacions o funcionalitats compartides amb tercers, com ara xarxes socials o sistemes de comunicació on-line o partners de col·laboracions creuades. NATANA no es fa responsable de les informacions que es recullin en aquestes aplicacions, funcionalitats o xarxes socials de titularitat de tercers en no tenir cap capacitat de gestió ni control sobre aquestes, sent per tant d'aplicació els avisos legals i les polítiques de privadesa que poguessin constar als llocs web o altres daquests tercers.

Per quant de temps conservem les teves dades?

Les teves dades personals captades per la nostra web o les comunitats socials seran conservades pel temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per als que van ser recollits, mentre no revoquis els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrem la informació bloquejada segons els terminis legalment establerts.

Quines mesures de seguretat apliquem al tractament de les dades?

NATANA tractarà les teves dades personals en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el deure de secret respecte d'aquestes dades, de conformitat amb allò previst a la normativa d'aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats.

Quins són els drets dels usuaris que ens faciliten les dades?

Podràs exercitar els drets que s'enumeren a continuació, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça següent: hola@natanacosmetics.com:

Sol·licitar, en qualsevol moment, que NATANA et confirmi si està tractant les dades personals o no.
Accedir a les teves dades personals, sol·licitar la rectificació d'aquelles que siguin inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres causes, ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van demanar.
Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest supòsit, només conservarem les vostres dades per a l'exercici o defensa de reclamacions.
Oposar-se al tractament de les teves dades i revocar el consentiment que, si escau, hagis atorgat per al tractament de les teves dades per part de NATANA.
Presentar una reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de considerar-ho oportú.
Des de NATANA estem compromesos amb el compliment normatiu i el respecte dels teus drets, així com el respecte a la seva privadesa, per la qual cosa si tens algun dubte respecte a com tractem les teves dades personals, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través de la via indicada.

Quines són les responsabilitats dels usuaris per ús i contingut de la nostra web i xarxes socials?

Tant l'accés a la nostra web i les nostres xarxes socials, com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en aquests, serà de responsabilitat exclusiva de qui ho realitzi i estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris. NATANA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

Així mateix, l'usuari, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades als camps, marcats amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que els seus dades són necessàries per atendre la vostra petició per part de NATANA, i serà voluntària la inclusió de dades en els camps restants que no continguin l'asterisc. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol canvi que poguessin patir.

L'usuari haurà de tenir en compte que, si decideix no facilitar-nos aquestes dades, és possible que no pugui completar el seu registre com a usuari o que no pugui gaudir de serveis o funcionalitats determinades de la web per als quals siguin necessaris emplenar aquests camps obligatoris.

Quines són les responsabilitats dels usuaris per ús i contingut d'altres webs i xarxes socials?

NATANA només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sigui el titular. Qualsevol altra pàgina web o xarxa social o repositori d'informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels titulars legítims.

NATANA podrà col·laborar de forma ordinària o extraordinària amb diferents aplicacions i entorns web, per la qual cosa recomana a tots els usuaris que abans d'accedir a aquests entorns llegeixis atentament els corresponents avisos legals i polítiques de privadesa i que només hi accedeixin un cop hagin comprès i acceptat íntegrament aquest text legal.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La legitimació en l'ús de dades ve derivada de l'acceptació per part de l'usuari de les condicions en efectuar una compra o registrar-se al nostre newsletter o una altra forma de comunicació on ens hagi facilitat voluntàriament les seves dades.

En funció del tipus de tractament de les teves dades personals que NATANA faci a cada moment, la legitimació podrà ser per:

El compliment de les obligacions de NATANA quan vostè realitza una comanda dels nostres productes o serveis a través del nostre lloc web.
El compliment de les obligacions legals de NATANA.
L'interès legítim de NATANA per millorar els nostres productes i l'atenció als nostres clients, o gestionar les teves consultes.
L'interès legítim de NATANA amb finalitats de màrqueting ja que entenem que el tractament d'aquestes dades també és beneficiós per a l'usuari.
El consentiment que, si escau, ens hagis atorgat per a l'enviament de comunicacions comercials amb informació sobre els nostres productes i la nostra activitat.

A partir de quina edat pots registrar-te i comprar els nostres productes?

La venda dels nostres productes està dirigida a gent gran (majors de 18 anys). Amb l'acceptació de la comanda, el client assumeix i confirma que té més de 18 anys.

Així mateix, i pel que fa a les xarxes socials de NATANA, en cas que l'usuari registrat comparteixi a les nostres xarxes socials imatges en què apareguin menors de 16 anys, s'haurà d'assegurar de comptar prèviament amb l'autorització del pare/mare/tutor o representant legal del menor. NATANA es reserva el dret de sol·licitar-li en qualsevol moment l'acreditació d'aquesta autorització i no es fa responsable de cap imatge per part dels usuaris que no complís amb la legislació vigent.

Quines mesures de seguretat apliquem al tractament de dades dels usuaris?

NATANA en col·laboració amb el vostre partner tecnològic en la gestió del nostre web aplica mesures de seguretat per garantir la confidencialitat, disponibilitat i residència dels sistemes de tractament de dades personals. Així mateix, duem a terme processos de verificació i avaluació de les mesures tècniques i organitzatives implementades, per tal de garantir en tot moment la seguretat de les dades personals.

Es produeixen canvis a la Política de Privadesa?

És possible que NATANA modifiqui la informació continguda en aquesta Política de Privadesa quan ho consideri necessari. En cas que es produeixi, es notificarà a l'usuari per diferents vies quan el canvi fos significatiu, de manera que puguis revisar els canvis i procedir segons els teus interessos particulars, podent donar-te de baixa d'algun servei o funcionalitat. En qualsevol cas, NATANA et suggerirà que revisis aquesta Política de Privadesa de tant en tant per si hi hagués canvis menors o introduïm alguna millora interactiva.