NATANA COSMETICS

NATANA COSMETICS S.L., proveïda de CIF B-04979696, actua com a propietària i gestora de continguts de la present web www.natanacosmetics.com

Raó Social: NATANA COSMETICS S.L. (d'ara endavant NATANA)
Domicili Social: Avda. Diagonal 402 – 08037 Barcelona – Espanya.
Domicili Oficina: c/ Provença 385 – 6-E – 08025 Barcelona – Espanya.
Registre Mercantil de Barcelona al Tom 2.899, Foli 18, Full número T-48.804.
Correu electrònic hola@natanacosmetics.com

L'entitat informa els usuaris que compleixen les normatives de protecció de dades personals vigents i la lliure circulació d'aquestes dades.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions de Compra i, en conseqüència, el corresponent Contracte electrònic que se celebri, es regiran per la legislació espanyola i sotmesa a la jurisdicció espanyola i exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Així mateix, per a la teva informació, pots acudir al Sistema de la Unió Europea per a la resolució extrajudicial de litigis en línia disponible al següent enllaç.

Text editat: Barcelona, ​​16 de setembre 2021

Nul·litat Parcial

Si alguna de les presents Condicions o alguna disposició d'un contracte (política de privadesa, política de galetes, política d'enviaments, política de devolucions i política de compres) fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de termes i condicions romandran en vigor, sense que quedin afectats per aquesta declaració de nul·litat.

Dret a modificar les presents condicions

NATANA es reserva la facultat de modificar els Termes i Condicions. Les modificacions introduïdes no tindran caràcter retroactiu per a tota aquella relació comercial en curs, si bé sí que substituirà de forma immediata les relacions futures.

Si l'usuari no estigués d'acord amb les modificacions introduïdes, us recomanem no fer ús de la nostra pàgina web.

Acord complet

Aquestes Condicions, així com les polítiques de compres, de privadesa i de cookies i tot document a què es faci referència expressa en aquestes constitueixen un acord íntegre entre l'usuari i NATANA.

Renúncia de les parts

La manca de requeriment per part nostra del compliment estricte per part de l'usuari d'alguna de les obligacions assumides per l'usuari no suposarà cap renúncia ni cap limitació en relació amb aquests drets o accions ni exonerarà l'usuari de complir aquestes obligacions.

Cap renúncia per part nostra a un dret o acció concret suposarà una renúncia a altres drets o accions derivats d'un contracte o de les Condicions, llevat que NATANA formalitzés la renúncia de forma escrita/electrònica i la comuniqués a l'usuari.

Esdeveniments fora del control de NATANA

NATANA no serà responsable per cap incompliment o retard en el compliment d'alguna de les obligacions assumides, quan aquest es degui a causes denominades de “força major” i que són successos fora del control de la pròpia NATANA.

Entre altres Causes de Força Major es troben les següents.

Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
Impossibilitat de fer servir trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
Impossibilitat de fer servir sistemes públics o privats de telecomunicacions.
Atacs cibernètics tant a NATANA com als seus partners tecnològics de forma directa o indirecta.
Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.
Conseqüències al servei a causa d'una retirada de producte.
Les obligacions de NATANA es veuran suspeses mentre durin les causes de força major i NATANA intentarà en la mesura del possible esmenar les conseqüències una vegada finalitzades les causes de força major per restablir les condicions inicials, posant, si fossin possibles, els mitjans raonables o tractant de buscar una solució a la casuística que es produeixi.

Cessió de drets i obligacions

El contracte és vinculant tant per a l'usuari com per a NATANA. A més, serà vinculant, en cas de donar lloc un traspàs de la web, per als respectius successors, cessionaris i causahavents de NATANA. Per contra, l'usuari no podrà transmetre, cedir, gravar o de qualsevol altra manera transferir un contracte o algun dels drets o obligacions que se'n derivin.

Notificacions

Les notificacions que l'usuari ens enviï, queixes, reclamacions, etc… es poden fer directament a la nostra web o mitjançant el mail hola@natanacosmetics.com.

Les notificacions que NATANA enviï a l'usuari es faran mitjançant e-mail o bé a l'adreça postal facilitada per l'usuari en registrar-se o fer la comanda.

S'entendrà que les notificacions han estat rebudes i han estat correctament fetes al mateix instant en què es pengin a la pàgina web de NATANA.

Així mateix, ia partir de les dades registrades per l'usuari s'entendrà que les notificacions han estat rebudes 24 hores després d'haver enviat un correu electrònic, o tres dies després de la data de franqueig de qualsevol carta.

Comunicacions per escrit

En utilitzar i registrar-se a la nostra web tota la informació sobre les polítiques i avisos legals estan degudament comunicades i l'usuari hi pot accedir de forma fàcil i directa. És a dir, la comunicació electrònica també és comunicació escrita.

Així mateix, l'usuari, en registrar-se i utilitzar el web, accepta que la major part de les comunicacions esmentades amb nosaltres siguin electròniques. A efectes contractuals, l'usuari valida i reconeix que la informació facilitada per la web, qualsevol contracte, notificació, informació i altres comunicacions que us enviem de forma electrònica compleixen els requisits legals de ser per escrit.

Contacte

El nostre correu electrònic hola@natanacosmetics.com s'habilita a efectes de permetre l'accés fàcil i directe NATANA com a societat titular del web comercialitzador, així com amb la finalitat que l'usuari pugui interposar, dubtes, consultes, queixes, reclamacions o comentaris que estimi oportunes.

Informació sobre els nostres productes

L'usuari pot trobar a la nostra web tota la informació relativa als nostres productes, descripcions tècniques, llistat d'ingredients, mode d'ús i fotografies que il·lustren els productes. Tot això es fa dins del límit de la tècnica i aplicant els estàndards del mercat.

Els productes descrits a la nostra web i les mostres dels mateixos que, si escau, facilitem, són exclusivament per a ús personal. El Client no podrà vendre ni revendre aquests productes i/o mostres. En cas de no complir-se els paràmetres de compra aplicables a la Comanda, podrem anul·lar o reduir la quantitat de productes o mostres que s'hagin de lliurar al Client, arribant a la possibilitat de posar-ho en coneixement de les autoritats competents si arribés el cas.

Pel que fa als nostres productes NATANA ofereix un servei d'Atenció al Client per poder donar respostes a preguntes de tipus general sobre la cura de la pell, informació complementària, per tal de ser una informació complementària i suport en relació amb els nostres productes, els seus beneficis i propietats, així com la seva aplicabilitat. Per sol·licitar aquest servei, podeu contactar-nos a través del correu electrònic hola@natanacosmetics.com i us atendrem encantats. Tot i això, les recomanacions emeses per NATANA no s'han de considerar en cap cas com una assessoria mèdica o consells professionals especialitzats i l'ús d'aquest servei sempre serà sota el propi risc i responsabilitat de l'usuari. NATANA podrà respondre sempre a preguntes sobre els seus productes, però en cap moment emetrà consells mèdics, sinó tot al contrari sempre aconsellarà que per als problemes de pell acudeixis al teu dermatòleg o dermatòloga, que són els veritables especialistes.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els continguts elaborats per NATANA així com els continguts facilitats a través de les seves pàgines web són propietat de NATANA i estan protegits per la legislació i convenis sobre propietat intel·lectual tant a nivell nacional com internacional. Qualsevol mal ús podria ser perseguit legalment.

Queda prohibida la utilització amb finalitats econòmiques de qualsevol forma de reproducció, transformació, i en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i el consentiment previ i per escrit de NATANA.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren a la web de NATANA (incloent-hi dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, noms comercials, marques, o qualssevol altres signes susceptibles d'utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de NATANA en el sentit més ampli o dels tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió a la web NATANA es reserva el dret d'acudir a la legislació vigent per protegir els seus interessos si aquests fossin danyats.

No obstant això, l'usuari podrà fer ús del material en la mesura necessària per copiar la informació sobre la seva comanda, informació sobre el producte o dades de contacte, així com un altre tipus d'informació necessària amb finalitats no comercials de l'usuari. També autoritza la informació dels seus continguts a la web per a fins escolars o acadèmics, sense assumir en cap cas la responsabilitat de la utilització daquesta informació.

NATANA es reserva el dret de limitar l'accés a les pàgines web, i als productes i/o serveis oferts.

NATANA es reserva el dret de limitar la publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer arribar a través del correu electrònic, oa les seves xarxes socials.

NATANA podrà establir, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a les seves pàgines web i xarxes socials opinions, per evitar opinions considerades com a racistes, xenòfobes, discriminatòries, pornogràfiques, difamatòries que, de qualsevol manera, fomentin la violència, així com de continguts il·lícits i potencialment nocius des del punt de vista de NATANA.

Aquella informació, opinió, observació o comentari que l'usuari faci arribar mitjançant la web de NATANA o el seu correu hola@natanacosmetics.com s'entendrà, excepte negativa expressa, que autoritzen NATANA a utilitzar aquesta informació en el sentit més ampli si ho cregués convenient , convertint-se aquesta informació en propietat de NATANA per període il·limitat. NATANA quedarà autoritzada a utilitzar, modificar i adaptar aquesta informació sense existir qualsevol tipus de lesió als drets de l'usuari. Aquesta autorització s'entén que es fa de forma gratuïta i que l'usuari declina qualsevol pretensió econòmica pel que fa a NATANA.

NATANA prohibeix tot tipus d'enllaç o enllaç (en el seu sentit més ampli) prohibit qualsevol enllaç o enllaç similar que es pugui establir en adreça a les pàgines web de NATANA sense el consentiment previ.

NATANA no assumirà cap responsabilitat davant de conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades.

Així mateix, NATANA no assumirà cap responsabilitat pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, o vincles similars des dels webs de NATANA.

NATANA és una marca registrada a la UE i UK.

Atacs informàtics, virus i pirateria

L'usuari del web de NATANA i les seves xarxes socials no ha de fer un ús indegut mitjançant la introducció intencionada de virus, troians, cucs, bombes lògiques o qualsevol altre programa o material tecnològicament perjudicial o nociu. En cap cas l'usuari no tractarà de tenir accés no autoritzat a aquesta pàgina web, al servidor on aquesta pàgina es troba allotjada oa qualsevol servidor, ordinador o base de dades relacionada amb la nostra pàgina web i les xarxes socials. L'usuari es compromet a no atacar aquesta pàgina web, ni a les seves xarxes socials, en cap de les formes possibles. En cas que això passés NATANA es reserva el dret d'informar les autoritats competents en la matèria col·laborant-hi per determinar la identitat de l'atacant i procedir segons la legislació vigent, alhora de deixar sense autorització l'usuari per utilitzar la pàgina web i xarxes socials.

NATANA no es fa responsable de qualsevol pèrdua o dany a causa d'aquests atacs, virus o altres accions perjudicials que puguin afectar malauradament altres usuaris. Tot i això, NATANA treballa tecnològicament amb els seus partners tecnològics amb l'objectiu d'evitar episodis com els exposats.

Indicacions sobre aspectes tècnics

NATANA declina qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, sigui quina sigui la causa o qualsevol altre tipus de dany indirecte que els pugui ser causat als Usuaris per causes alienes a NATANA.

NATANA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin ininterromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que el posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sens perjudici que NATANA (juntament amb els seus partners tecnològics) realitza els millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa a qualsevol dels webs, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Renúncia i limitació de responsabilitat

NATANA informa que en tot moment implementa les mesures de seguretat oportunes per tal de presentar als usuaris de la web informacions i serveis adequats, certs i actualitzats; no obstant això, es reserva el dret de rectificació sobre aquells aspectes que, eventualment i de manera fortuïta, puguin patir incorreccions, desactualitzacions o errors.

Així mateix, si bé shan pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta o actualitzada.

També s'adverteix que els continguts d'aquesta web només tenen dues finalitats; una finalitat informativa quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes, i una altra de venda de serveis, segons el que preveu aquest avís legal i la resta de textos legals de la present web.

Informació sobre la utilització de Cookies

En aquesta web es poden fer servir cookies. La finalitat d'aquestes galetes és millorar el servei que ofereixen als usuaris. Si voleu saber més sobre l'ús de les cookies per part de NATANA adreceu-vos a la nostra Política de Cookies.

Política de Privadesa

NATANA COSMETICS S.L., (NATANA) proveïda de CIF B-04979696, actua com a propietària i gestora de continguts de la present web www.natanacosmetics.com i amb correu electrònic hola@natanacosmetics.com

L'entitat informa els usuaris que compleixen les normatives de protecció de dades personals vigents i la lliure circulació d'aquestes dades.

En virtut d'aquesta normativa s'informa que les dades facilitades per l'Usuari a través dels formularis de la web (inclosa l'Àrea Privada), seran incorporades i tractades en un tractament degudament registrat al RGAEPD del que és responsable NATANA, amb la finalitat d'atendre la relació establerta entre les parts. Les dades són confidencials i el seu ús respon a les finalitats legalment establertes a cada moment determinat. Si ho desitgeu podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça de correu electrònic hola@natanacosmetics.com. Per obtenir més informació sobre la nostra Política de Privadesa.

Informació sobre els links

NATANA no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un enllaç o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari. NATANA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un enllaç aliè a la seva web ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la informació obtinguda a través d'aquest, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció al servei oa l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar-se al web de NATANA com en accedir a la informació d'altres webs des del web de NATANA.

Es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i l'ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, NATANA., intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat de cap manera els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que consenti la seva incursió, excepte autorització expressa .

Concepte d'Usuari i la seva acceptació de les Polítiques de Privadesa i Cookies, així com les Condicions de Compra

La utilització de la web (inclosa la seva àrea privada) atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, a les Polítiques de Privadesa ia la Política de Cookies , així com la Política de Compra a la versió publicada per NATANA a la web en el mateix moment en què l'Usuari hi accedeixi. En conseqüència, l'Usuari ha de llegir atentament aquest Avís Legal i les Polítiques respectives d'aquest web en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el web, ja que pot tenir modificacions. En utilitzar aquesta pàgina web o fer una comanda a través d'aquesta, l'usuari consenteix quedar vinculat per les condicions de venda, així com les Polítiques vigents a la web, de manera que, si l'usuari no està d'acord amb totes, no heu d'usar aquesta pàgina web.

Si l'usuari té alguna pregunta relacionada amb les Polítiques establertes i les Condicions de Compra podeu posar-vos en contacte amb NATANA a través de hol@natanacosmetics.com.

La informació o dades personals que l'usuari faciliti a NATANA a través de la pàgina web i xarxes socials seran tractades segons allò indicat a les Polítiques de Privadesa i Cookies. En fer ús d'aquesta web i en facilitar les dades, l'usuari consenteix el tractament d'aquesta informació i dades i declara que tota la informació o dades que faciliti a la web són certes i coincideixen amb la realitat.

En fer ús de la web de NATANA i fer comandes a través d'aquesta, l'usuari admet i es compromet que:

Fa ús de la web amb l'únic objectiu de fer comandes vàlides i per fer consultes o comentaris
En cap cas realitzarà comandes falses o fraudulentes. En cas de detectar una cosa semblant NATANA es reserva el dret d'anul·lar la comanda i restringir l'ús de la web a l'usuari, reservant-se el dret d'informar les autoritats pertinents.
Es recorda a l'usuari que haurà de facilitar les dades obligatòries (marcades amb un asterisc (*)) per poder cursar la comanda. En cas contrari, la seva comanda no es podrà realitzar. Així mateix, en facilitar les dades consent que puguem fer ús d'aquesta informació per posar-nos en contacte amb l'usuari si calgués.

L'usuari haurà de ser més gran de 18 anys per poder accedir als serveis de la web de NATANA.

L'usuari pot trobar les Polítiques d'enviaments i devolucions als apartats respectius: Enviaments, Devolucions.