Som conscients que la situació actual del nostre planeta no és sostenible.

Hi ha acumulació de plàstics als nostres oceans, abocadors desbordats, canvis climàtics, excés d'emissions de CO2, i un llarg etcètera. Sens dubte hem de modificar el nostre estil de vida i qualsevol petita acció per minimitzar l'impacte al medi ambient, suma.

En l'actualitat, les empreses|compromeses amb la sostenibilitat treballen a utilitzar subproductes de fabricació que avui dia es consideren materials de desfeta i que per si sols no tenen cap valor. També en la utilització de productes acabats que han arribat a la fi de la seva vida útil. Tot això amb l'objectiu posat a donar valor afegit a aquests subproductes i productes i reduir així la generació de residus i la utilització de matèries primeres de origen.

És el que es coneix com ECONOMIA CIRCULAR o UPCYCLING: un sistema econòmic que té com a objectiu minimitzar o eliminar els residus, no generar-los i utilitzar els recursos del planeta de forma continuada.

L'economia circular - upcycling - no ha de ser una moda, és una necessitat perquè #thereisnoPlanetB

Per tot això, NATANA posa el seu humil gra de sorra en defensa de la sostenibilitat i no només dins de les possibilitats que dóna mercat, de la utilització d'envasos reciclables i/o de material reciclat (sent aquest l'objectiu final), sinó que aposta per l'economia circular -upcycling- com a línia de recerca i desenvolupament per a la obtenció i utilització progressiva d'actius naturals.